Verktøy og ressurser

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå.

RVTS kunnskapsprotal om radikalisering og voldelig ekstremisme.

Scroll to Top