Bli mentor

RVTS Vest vektlegger egnethet og relevant faglig bakgrunn i sine opptakskriterier.

Et sentralt kriterium er at mentor har relevant jobbkontekst og erfaring fra sosialt og relasjonelt arbeid med barn, unge eller voksne.

Mange mentorer som er utskolert fra RVTS Vest sin opplæring har en sosialfaglig bakgrunn og er ansatt i for eksempel Utekontakt, SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak), barnevern, flyktningehelse, NAV, rus og psykisk helse. Også imamer, psykologer, radikaliseringskontakter i politi, fengselsbetjent i kriminalomsorg eller pedagoger, rådgivere og avdelingsledere på skole er en del av mentorbanken.

Det arrangeres årlig to mentoropplæringer. Søknadsskjema for å delta på opplæringen legges på mentorradikalisering.no.

Opplæringen går over tre samlinger med totalt 9 dager og koster til sammen 3000 kr pr. person. Det er begrenset antall plasser. Betaling gjøres i etterkant av opptaket. Det blir sendt ut faktura dersom det er fem personer eller flere fra samme arbeidsplass som deltar. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS. 

Mob: 90697525

Opplæring i 2024:

Utdanningen går over tre samlinger med totalt 9 dager og koster til sammen 3000 kr pr. person. Det er et begrenset antall plasser.

Betaling for utdanningen gjøres i etterkant av opptaket. Det blir sendt ut faktura dersom det er fem personer eller flere fra samme arbeidsplass som deltar. Øvrige får tilsendt betalingslenke for betaling via kort eller VIPPS. 

Frist for å melde interesse: 1. juli 2024

Scroll to Top