Bli mentor

RVTS Vest vektlegger egnethet og relevant faglig bakgrunn i sine opptakskriterium.

Et sentralt kriterium er at mentor har relevant jobbkontekst og erfaring fra sosialt og relasjonelt arbeid med barn, unge eller voksne.

Mange mentorer som er utskolert fra RVTS Vest sin opplæring har en sosialfaglig bakgrunn og er ansatt i for eksempel Utekontakt, SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak), barnevern, flyktningehelse, NAV, rus og psykisk helse. Også imamer, psykologer, radikaliseringskontakter i politi, fengselsbetjent i kriminalomsorg eller pedagoger, rådgivere og avdelingsledere på skole er en del av mentorbanken.

Det arrangeres årlig to mentoropplæringer. Søknadsskjema for å delta på opplæringen legges på mentorradikalisering.no.

Scroll to Top