Om nettsiden

Mentorradikalisering.no er en nettside for deg som er nysgjerrig for hva det innebærer å være mentor i arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målet er å skape forståelse for hvordan man kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom mentorordninger og synliggjøre gode erfaringer og forankring av bærekraftige modeller.

Vi ønsker å gjøre flere hjelpere oppmerksomme på hensiktsmessige tilnærminger – slik at flere kan forebygge og avdekke i tidlig fase, og vite hva man kan gjøre i slike tilfeller.

I henhold til Regjeringens Handlingsplan om radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder tiltak nr 2, 9 og 25 og RVTS’enes oppdrag fra Helsedirektoratet, skal RVTS bistå tjenester og hjelpeapparat på tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme i sine regioner.

RVTS skal bidra med koordinering av det tverrfaglige samarbeidet rund oppfølging av fremmedkrigere og deres barn, og tilby veiledning og skreddersydde kompetansehevingstiltak til relevante instanser. RVTS er også en del av et nordisk og europeisk RAN (Radicalisation Awareness Network) samarbeid og jobber for å styrke traumebehandling for barn og unge og for voksne i spesialisthelsetjenesten.

Nettressursen supplerer RVTS’ andre former for kompetanseheving. Dersom du ønsker å vite mer om mentoropplæringen, er kontaktperson Elisabeth Harnes, koordinator for RVTS Vest sitt arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Scroll to Top