Om nettsiden

Mentorradikalisering.no er en nettside for deg som er nysgjerrig for hva det innebærer å være mentor i arbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målet er å skape forståelse for hvordan man kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom mentorordninger og synliggjøre gode erfaringer og forankring av bærekraftige modeller.

Vi ønsker å gjøre flere hjelpere oppmerksomme på hensiktsmessige tilnærminger – slik at flere kan forebygge og avdekke i tidlig fase, og vite hva man kan gjøre i slike tilfeller.
Scroll to Top