Mentornettverk

I RVTS ble det første mentornettverket opprettet i Vest etter første kull på mentoropplæringen i 2015. Da opplæringen i 2017 åpnet for nasjonal deltakelse, ble det utarbeidet et forpliktende samarbeid med øvrige RVTS`er- hvor utskolerte mentorer får tilbud om deltakelse i regionale mentornettverk koordinert av de ulike RVTS`ene avhengig av regional tilhørighet. Pr. dags dato tilbyr RVTS Vest mentornettverk for mentorer i Vestland og Rogaland, RVTS Midt for mentorer fra Møre og Romsdal og Trøndelag, RVTS Nord mentornettverk for mentorer i Nord, mens RVTS Sør, i samarbeid med Porsgrunn kommune, drifter Mentornettverket i Vestfold/Telemark.

Her kommer oversikt over de ulike mentornettverkene i Norge.

Scroll to Top